Dovětek k jednání Pacientské rady VZP dne 4. 4. 2019

Do agendy jednání Pacientské rady VZP řízeného náměstkem Ing. Davidem Šmehlíkem byla 4. 4. 2019 dodatečně zahrnuta žádost pacientky s hemato-onkologickou diagnózou PMBCL (Primary mediastinal large B-cell lymphoma). Zástupkyně spolku Diagnóza leukemie tlumočila její žádost o úhradu léčebného přípravku pembrolizumab (Keytruda). Pacientka si dosud léčbu platila sama, poté, co úhrada byla VZP zamítnuta, neboť pembrolizumab není schválen v dané indikaci. Dnes pacientka sděluje příznivou novinku, že jednání Pacientské rady VZP přineslo pozitivní obrat: VZP kauzu přehodnotila a schválila. Toto rozhodnutí oceňujeme jako správné a spravedlivé a jménem všech členů spolku pacientce vzkazujeme: sdílíme Vaši radost, ať Vám léčba nadále pomáhá, držíme Vám palce !!!!